Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5xjl2yWl5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Ky Nguyen Vang Consultants

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Công ty chuyên cung cấp những giải pháp hoàn hảo cho doanh nghiệp trong việc tuyển dụng nhân sự trung và cao cấp, tư vấn quản lý nguồn nhân lực và định hướng nghề nghiệp cho ứng viên.

 • hZWZl5xjl2yWl5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWVrb5xnb7Cx

Company Menu

Ky Nguyen Vang Consultants Headhunters

 • Specialized in: Accounting/Auditing, Finance/Investment
  Location: Ho Chi Minh, Ha Noi
  No. of Jobs: 0
 • Specialized in: Retail/Wholesale/Distributor, Freight/Logistics
  Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
  No. of Jobs: 0
 • Nguyen Thuy Van's picture
  Specialized in: Freight/Logistics, Warehouse, Retail/Wholesale/Distributor
  Location: Ho Chi Minh, Ha Noi
  No. of Jobs: 0
hZWZl5xjl2yWl5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...